Nasze cele

 

1986- grupa młodzieży spędza wakacje                            1990- rejestracja Fundacji

z dziećmi z rodzin zaniedbanych                                      „Rodzina Nadziei”,

zawiązuje się „Rodzina Nadziei”                                      – powstaje pierwszy „Dom

Rodzinny” w Sopocie

 

 

 

„Każdy człowiek, przychodzący na ten świat ma niezaprzeczalne prawo do ojca i matki.

Prawo do rodziny, do ludzkiego ciepła, prawo do bezpieczeństwa i miłości.”

                                                                                      Phil Bosmans

 

 

 

Misją fundacji jest pomoc dziecku i rodzinie, poprzez prowadzenie prorodzinnych form opieki.

 

Nasze cele:

 • Pomoc dzieciom z rodzin zaniedbanych poprzez zapewnianie im opieki w formach prorodzinnych.
 • Umieszczanie dzieci pozbawionych opieki rodziców naturalnych w rodzinach zastępczych i adopcyjnych.
 • Profilaktyka środowiskowa dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych poprzez prowadzenie ognisk wychowawczych.
 • Poprawa zdrowia dzieci z upośledzeniem fizycznym i psychicznym poprzez terapię i rehabilitację połączoną z hipoterapią
 • Współpraca  z organizacjami krajowymi i zagranicznymi działającymi na rzecz dziecka i rodziny.

 

Fundacja realizowała swoje przedsięwzięcia poprzez:

 

Prowadzenie wg własnego programu terapeutycznego:

 • 2 „ Domów Rodzinnych” – małe domy dziecka zbliżone do rodzinnych
 • 2 ognisk wychowawczych
 • 2 mieszkań środowiskowych
 • mieszkania reintegracyjnego
 • mieszkania treningowego
 • mieszkania usamodzielnienia dla młodzieży w wieku 15-18 lat
 • Prowadzenie własnego Ośrodka Rodzin Zastępczych i Adopcyjnych
 • W okresie funkcjonowania Ośrodka Rodzin Zastępczych i Adopcyjnych Fundacja była zrzeszona w :

– IFCO ( International Foster Care Organisation) z siedzibą w Londynie,

– EFC ( European Foundation Centre) z siedzibą w Brukseli

 • Prowadzenie Ośrodka Socjalizacyjno- Rehabilitacyjnego w Liniewku
 • Prowadzenie subkont dla chorych dzieci oczekujących na zabiegi
 • Organizowanie imprez dla dzieci, pikników rodzinnych, aukcji, koncertów
 • Stała, wieloletnia współpraca merytoryczna i finansowa z organizacjami polskimi i zagranicznymi.

 

 Fundacja aktualnie prowadzi placówkę opiekuńczo-wychowawczą typu socjalizacyjnego w Luzinie  i w Wejherowie,  ponadto placówkę opiekuńczo-wychowawczą typu rodzinnego w Gdyni.

 

Działalność opiekuńczo-wychowawcza Fundacji „Rodzina Nadziei” finansowana jest głównie na podstawie umów zawieranych z Powiatami.

 

Fundacja “Rodzina Nadziei“ została Wyróżniona nagrodami:

 • „Bursztynowy Mieczyk”- nagroda Wojewody Pomorskiego w 2002 r.
 • „Srebrna róża”- nagroda Saur Neptun Gdańsk w 1998 r.
 • „Bursztynowy Mieczyk”- nagroda Wojewody Gdańskiego w 1994 r.
 • „Feniks”- nagroda Wieczoru Wybrzeża w 1992 r.