1% Zamiast  wpłacać do Urzędu Skarbowego 19% podatku,

 możesz wpłacić tylko 18% ,

a 1% przekazać na rzecz Fundacji „Rodzina Nadziei”

– organizacji pożytku publicznego

 

Fundacja „Rodzina Nadziei” jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000068136 i posiada status organizacji pożytku publicznego.

 

Dlaczego warto to zrobić?

 

Zamiast do Urzędu Skarbowego możesz przeznaczyć 1% swojego podatku na konkretny cel – pomoc dzieciom zaniedbanym i porzuconym.

Fundacja „Rodzina Nadziei” od 28 lat pomaga dzieciom, prowadząc placówki socjalizacyjne o charakterze rodzinnym. Obecnie pod naszą opieką przebywa 43 dzieci w wieku 7-19 lat.

Fundacja prowadzi również subkonta dla osób, głównie dzieci, na których są gromadzone środki dla ratowania ich zdrowia i życia.

1% Twojego podatku ma ogromne znaczenie dla tych dzieci – pomoże otoczyć właściwą opieką, dać szansę na godne życie i powrót do zdrowia.

 

Po dokonaniu wpłaty 1% swojego podatku dochodowego na rzecz naszej Fundacji nic nie tracisz a zyskujesz „uśmiech dziecka”.

 

 

Co należy zrobić?

  1.  Obliczyć należny podatek, uwzględniając wszystkie przysługujące odliczenia.
  2. Obliczyć kwotę odpowiadającą wysokości 1% podatku, który musimy zapłacić przy podatku w wysokości 3000 zł jest to kwota 30 zł, czyli odliczenie wyniesie 30 zł wpisywaną kwotę zaokrąglić do pełnych dziesiątek groszy w dół, np. 37,37 zł zaokrąglić do 37,30 zł.
  3. Dokonać wpłaty obliczonej kwoty na konto:

Fundacja „Rodzina Nadziei”, ul. Grottgera 25, 80-311 Gdańsk

             BZ WBK O/Sopot 93 1500 1706 1217 0001 1229 0000

Tytuł wpłaty: wpłata na rzecz organizacji pożytku publicznego

Uzupełnić dowód wpłaty wpisując: imię, nazwisko oraz adres wpłacającego*

Pokwitowanie należy zachować do ewentualnego wglądu Urzędu Skarbowego.

 

  1. Wpisać wyliczone 1% do odpowiedniej rubryki formularza PIT w części „Obliczenia zobowiązania podatkowego”, w rubryce „Kwota 1% zmniejszenia z tytułu wpłaty na rzecz organizacji pożytku publicznego”:

w PIT – 36 wpisujemy wyliczoną kwotę w pozycji 181 (czyli 1% od kwoty z pozycji 180), lub

w PIT – 37 wpisujemy wyliczoną kwotę w pozycji 111 (czyli 1% od kwoty z pozycji 110)

 

Dziękujemy serdecznie za wsparcie działań naszej Fundacji na rzecz dzieci.

 

                   

* zapewniamy, że wszelkie dane zawarte na przelewie (łącznie z kwotą), zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych są poufne  i  zostaną wykorzystane jedynie w celach księgowych.